Telefoonnummer: 026 361 6039

Onze school

Julianaschool Arnhem

poppiesDe Julianaschool is een school met een leef- en leerklimaat, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen die in staat zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op onze school relaties kunnen opbouwen met kinderen en volwassenen, dat kinderen zich competent kunnen voelen in hun gedrag en in hun leren en dat de school tegemoet komt aan de behoefte van onafhankelijkheid. De school wil het zelfvertrouwen ondersteunen, ruimte bieden voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, kinderen leren samenwerken, ongezonde wedijver voorkomen en elk kind laten ontdekken wat zijn of haar mogelijkheden en beperkingen zijn.

We werken met heterogene groepen in de kleuterbouw en homogene groepen vanaf groep drie. Om getalsmatige reden vormen we soms ook combinatiegroepen.

Laatste berichten