Telefoonnummer: 026 361 6039

OR

Wat doet de ouderraad?

Er wordt hard gewerkt door de kinderen én leerkrachten, maar gelukkig is er ook volop tijd voor feestelijke en gezellige activiteiten. Deze activiteiten worden deels door de ouderraad (OR) georganiseerd. Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

  • Opening van de Kinderboekenweek, met een boek cadeau voor elke klas;
  • Sinterklaasfeest;
  • Kerstviering;
  • Paasviering;
  • Schoolfeest;
  • Fietsexamen groep 7;
  • Schoolreisjes en voor groep 8 het kamp.
De organisatie van deze activiteiten is in handen van de ouderraad. Voor de uitvoering ervan kan de ouderraad gelukkig vaak rekenen op de steun van hulpouders. De ouderraad zorgt tevens voor het innen en beheren van de ouderbijdrage en draagt zorg voor een zorgvuldige en verantwoorde besteding ervan.

Wat is de ouderbijdrage?

Om al deze activiteiten te kunnen realiseren, is er geld nodig: de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, die voor dit schooljaar is vastgesteld op € 30,- per kind. Je ouderbijdrage is hard nodig! Zonder jouw bijdrage kunnen al deze festiviteiten voor de kinderen niet doorgaan. Je ontvangt van de ouderraad bericht over het innen van deze bijdrage.
Als je kind een GelrePas heeft, dan wordt de ouderbijdrage door de gemeente overgemaakt. We ontvangen dan graag een berichtje hierover op onderstaand mailadres, om de administratie soepel te laten verlopen.
Voor het schoolreisje wordt in april/mei een aparte bijdrage van €15 gevraagd.

Wie zitten er in de ouderraad?

De ouderraad bestaat voor schooljaar 2018-2019 uit de volgende leden:

Achterste rij: Nienke Cazemier, Margriet van Olst, Brigitte van Sierenberg de Boer, Petra Woudenberg, Antoinette Arents
Voorste rij: Mieke van Manen, Inge Groot, Alina Janssen, Manuela Meijer en Paul Corbeek
Lonneke Willemsen ontbreekt op de foto.

Zelf OR-lid of hulpouder worden?

Op dit moment hebben we voldoende OR-leden, maar nieuwe hulpouders zijn altijd van harte welkom! Aanmelden kan door een mail te sturen naar onderstaand mailadres. Als er dan een keer een klus te klaren is, neemt de OR coördinator van de betreffende activiteit contact met je op. Ben je beschikbaar dan kun je daar op reageren. Past het je niet, dan gaat het voor die keer gewoon over. Natuurlijk kun je voor vragen of opmerkingen ook altijd een OR-lid aanspreken op het schoolplein.

Jaarverslag en financiën

De activiteiten en financiële bijdragen van de ouderraad worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage, die door de penningmeesters van de ouderraad wordt geïnd en beheerd. De begroting wordt aan het begin van het schooljaar opgesteld door de penningmeesters en goedgekeurd door de voltallige ouderraad. Ook worden de medezeggenschapsraad (MR) en de schooldirectie over de begroting geïnformeerd.
De ouderraad legt verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage aan het einde van het schooljaar, middels het opstellen van de jaarrekening.
Indien je de begroting en/of jaarrekening wilt inzien of vragen hebt over de financiën, stuur dan een mail naar onderstaand mailadres. Eén van de penningmeesters neemt dan contact met je op.

Contactgegevens

De ouderraad is bereikbaar per e-mail: Or.julianaschool@debasisfluvius.nl
Vragen met betrekking tot de ouderbijdrage of andere financiële zaken kunnen rechtstreeks en vertrouwelijk worden gemaild naar dit mailadres.

Bankrekening: NL56 Rabo 030 623 3673 t.n.v. Ouderraad Julianaschool

Laatste berichten