Telefoonnummer: 026 361 6039

Julianaschool nu een academische opleidingsschool!

Academische Opleidingsschool (AOS)
Vanaf het schooljaar 2016-2017 is de Julianaschool een Academische Opleidingsschool.
Wij bieden studenten van de Pabo Arnhem uit de verschillende leerjaren een stageplek in één van onze groepen. De studenten worden door hun mentor en door de opleider in de school begeleid. Het team is geschoold in het competentiegericht begeleiden van studenten.
Studenten worden gestimuleerd om vergaderingen, groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen èn (in overleg) oudergesprekken bij te wonen. Er vindt structureel overleg plaats tussen de vakdocenten van de Pabo en de opleider in de school. Dankzij deze samenwerking komen actuele kennis en inzichten de school binnen en is er sprake van een optimale  ontwikkeling en professionalisering van teamleden en studenten. Voor meer informatie over de samenwerking met de Pabo kunt u terecht bij de opleider in de school: Martin Egberts, m.egberts2@julianaschoolarnhem.nlhan

Laatste berichten