Telefoonnummer: 026 361 6039

Contactgegevens: Julianaschool | Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem | tel.: 026 – 3616039 | info@julianaschoolarnhem.nl | Stichting Fluvius


Welkom op de website van de Julianaschool!

Speelplein De Julianaschool is een school met een leef- en leerklimaat, waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen die in staat zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op onze school relaties kunnen opbouwen met kinderen en volwassenen, dat kinderen zich competent kunnen voelen in hun gedrag en in hun leren en dat de school tegemoet komt aan de behoefte van onafhankelijkheid. De school wil het zelfvertrouwen ondersteunen, ruimte bieden voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid, kinderen leren samenwerken, ongezonde wedijver voorkomen en elk kind laten ontdekken wat zijn of haar mogelijkheden en beperkingen zijn. We werken met heterogene groepen in de kleuterbouw en homogene groepen vanaf groep drie. Om getalsmatige reden vormen we soms ook combinatiegroepen.
Om onze leerlingen te beschermen, is een aantal pagina’s alleen toegankelijk met een wachtwoord. Meer informatie hierover kunt u bij de leerkracht van uw kind verkrijgen.


Schoolgids 2017 (pdf):

schoolgids julianaschool

 


Logo_Fluvius

Fluvius

De Julianaschool is onderdeel van Stichting Fluvius.
Voor meer informatie en de klachtenregeling of statuten zie de website:.
Lees meer...

Ouderraad

Wat doet de ouderraad?
Er wordt hard gewerkt door de kinderen én leerkrachten, maar gelukkig is er ook volop tijd voor feestelijke en gezellige activiteiten.
Lees meer...

mr

Medezeggenschapsraad

Hier kunt u belangrijke mededelingen van de MR vinden. Tevens vindt u de notulen van de MR en onderaan de pagina een korte uitleg over wat de MR doet.
Lees meer

Het team

Lees meer over de samenstelling van het team van schooljaar 2017-2018, directeur en overig personeel.
Lees meer...

iXperium/Centre of Expertise

banner_ixperiumHet iXperium/Centre of Expertise Leren met ict is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Kwaliteit van leren van de HAN met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen

Laatste berichten

Adresgegevens

Julianaschool
Alberdingk Thijmstraat 5, 6824 PC Arnhem.
tel.: 026 – 361 6039
info@julianaschoolarnhem.nl